SROI

Wat is Social Return (SROI)

Social Return, ook bekend als Social Return On Investment (SROI), is een benadering die gericht is op het vergroten van de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast financiële winst behalen bedrijven dankzij deze aanpak ook sociale winst. Opdrachtgevers kunnen sociale voorwaarden opnemen in hun inkoop- en aanbestedingstrajecten, waarbij ze opdrachtnemers stimuleren of verplichten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen of werk-/leer- of stageplaatsen aan te bieden.

 

Doelgroep Social Return

De SROI-doelgroep omvat mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Deze groep is divers en kan bestaan uit langdurig werkzoekenden, mensen die na een periode van afwezigheid weer willen gaan werken, jongeren tussen 18 en 27 jaar met beperkte scholing, en personen met verstandelijke beperking of een handicap die hun arbeidsmogelijkheden beperkt.

Welke groepen precies onder de SROI-doelgroep vallen, kan per gemeente verschillen. 

 

 

Social Return On Investment (SROI) biedt bedrijven de kans om sociaal én economisch rendement te behalen. Door kansen te creëren voor degenen die het nodig hebben, bouwen we samen aan een rechtvaardigere en welvarendere samenleving..

Belang van Social Return (SROI)

Social Return is belangrijk om verschillende redenen. Het vergroot niet alleen de kans op het aantrekken van toptalent en het binnenhalen van opdrachten, maar het draagt ook echt bij aan de samenleving. Bovendien stimuleren steeds meer inkopers van (semi-)overheden en grote bedrijven het toepassen van Social Return. Ten slotte verhoogt Social Return het werkgeluk van werknemers, wat bijdraagt aan een positieve werkomgeving.

Dit alles maakt van een sociaal bedrijf een bedrijf om trots op te zijn, wat de aantrekkingskracht als werkgever vergroot.